Προϊόντα

Inside_banner

Προσωρινό Αρθρωτό Σπίτι

Κατασκευή μεταλλικών κατασκευών, νέο κτιριακό σύστημα που ενσωματώνει πλήρη στέγη και δάπεδο, θερμομόνωση, νερό και ηλεκτρισμό, πυροπροστασία, ηχομόνωση, εξοικονόμηση ενέργειας και εσωτερική διακόσμηση.Όλα τα προϊόντα είναι πλήρως προκατασκευασμένα πριν από την παράδοση και μπορούν να τοποθετηθούν εντός 2 ωρών.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 10-20 χρόνια και έχει φορτίο 1-3 ορόφων.Χρησιμοποιείται ευρέως σε εργοτάξια, στρατόπεδα, διάσωσης έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικούς σταθμούς, δημόσιες τουαλέτες, προσωρινές κατοικίες και άλλα προσωρινά κτίρια.